آشنایی با وکیل بین المللی و ویژگی های آن در ایران

آشنایی با وکیل بین المللی و ویژگی های آن در ایران

آشنایی با وکیل بین المللی و ویژگی های آن در ایران به عنوان یک دفتر حقوقی که عمده فعالیت های آن در زمینه امور حقوقی بین المللی می باشد، بارها از ما خواسته شده است که توضیح دهیم وکیل بین المللی کیست، چه تخصصی دارد و بهترین وکیل و دفتر حقوقی بین المللی در ایران…

جرایم مهم اقتصادی در حقوق ایران

جرایم اقتصادی مهم و دادسرای مرتبط با آن در حقوق ایران (بخش دوم)

جرایم مهم اقتصادی در حقوق ایران در ادامه و در بخش دوم این مقاله، به بررسی دیگر جرایم مهم اقتصادی شامل تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، پولشوییف اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع…

جرایم اقتصادی ویژه و دادسرای مرتبط با آن در حقوق ایران

جرایم اقتصادی ویژه و دادسرای مرتبط با آن در حقوق ایران (بخش اول)

جرایم اقتصادی ویژه در حقوق ایران جرایم اقتصادی ویژه در حقوق ایران به سبب شیوع و افزایش هر روزۀ این جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که در حال حاضر این جرایم دارای دادسرا و دادگاه مختص به خود می باشند. در این مقاله که در دو بخش تهیه گردیده است،…

دعوای خلع ید - دعاوی تصرف - دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای خلع ید – دعاوی تصرف – دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

خلع ید خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول اعم از خانه و مغازه و یا زمین به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (که امروزه در صلاحیت شورای حل اختلاف است) می خواهد که به تصرف غیر مجاز متصرف پایان دهد و ملک را از…